2021. szeptember 23., csütörtök
Tekla

Legfrissebb a városban

Barátság mozi
 

Történelmi dráma pályázat

2012. október 05., 19:45 [Vörösmarty Színház]

A Székesfehérvár ünnepi éve 1938 - Székesfehérvár ünnepi éve 2013 ese­mény­so­ro­zata, a 75 éves jubileum alkalmából a Székesfehérvári Vörösmarty Színház és a Vörösmarty Társaság nyílt drámapályázatot hirdet a

Szent királyi család (Szent István, Szent Imre, Gizella királyné)

élettörténetét bemutató történelmi színpadi mű elkészítésére.

A pályázatra kizárólag nyomtatásban, sem elektronikus formában meg nem jelent, színpadon be nem mutatott, korábbi drámapályázatokon díjat nem nyert, előadási vagy közlési joggal más intézménynél nem rendelkező magyar nyelvű színdarab nyújtható be.  Ezen feltételeknek a pályázat elbírálási határidejéig folyamatosan fenn kell állniuk. Egy szerző (vagy szerzői társulás) egy művel indulhat.

A pályaműveket egy - írógéppel írt vagy számítógéppel nyomtatott - példányban kérjük "Vörösmarty drámapályázat" megjelöléssel a Székesfehérvári Vörösmarty Színház postacímére (8000 Székesfehérvár, Fő utca 8.), kizárólag postai úton elküldeni. A pályázat jeligés, ezért a szerző nevét és címét külön lezárt borítékban a nyomtatott példányhoz kérjük mellékelni. Névvel, azonosítható szerzővel megjelölt pályamunkákat a zsűrinek nem áll módjában elbírálni.

A pályázatok postai beérkezésének határideje: 2013. március 05.

A színházi és irodalmi élet neves képviselőiből álló bírálóbizottság a következő pályadíjakat ítéli oda:

I. díj: nettó 1.500.000 Ft

II. díj: nettó 900.000 Ft

III. díj: nettó. 600.000 Ft

A zsűri fenntartja annak jogát, hogy első díjat nem oszt ki, továbbá indokolt esetben a további pályadíjakat több pályázó között is megoszthatja.

Az ünnepélyes eredményhirdetésre 2013. március 27-én, a Dráma Világnapján a Székesfehérvári Vörösmarty Színházban kerül sor. A díjnyertes pályaművet a Vörösmarty Színház a Székesfehérvár ünnepi év 1938 hivatalos programjaként még a 2012/13-as színi évadban színre viszi. A tárgyévre a győztes dráma bemutatásának kizárólagos joga a Székesfehérvári Vörösmarty Színházat illeti. A második és harmadik díjat nyert alkotásokat a Vörösmarty Társaság leközli a folyóiratában.

A pályamunkák kéziratát nem őrizzük meg, és nem küldjük vissza.

Székesfehérvár, 2012. szeptember 28.

Vörösmarty Társaság és a Székesfehérvári Vörösmarty Színház igazgatósága